Over Ons

Werk in je Voordeel is specialist in het optimaliseren van inzetbaarheid van werknemers door gezondheidsbevordering. Wij begeleiden werknemers projectmatig, maar menselijk om zo snel mogelijk weer effectief te functioneren in de eigen functie. In onze visie is een gecombineerde mentale, fysieke en op werk gerichte benadering hiervoor een voorwaarde.

Niemand vraagt erom om ziek te zijn. Je voelt je zowel mentaal als fysiek niet fit. Je mist je collega’s, je werk, je sport en je gewone leven. En al deze activiteiten missen jou. Logisch dat deze situatie niet te lang mag duren. Door de unieke aanpak van Werk in je Voordeel functioneren werknemers sneller en met meer plezier op het gewenste niveau in hun functie. Werkgevers beschikken daardoor eerder over hun medewerker die productief deel uitmaakt van zijn organisatie. Een snel en kwalitatief herstel van de werkzaamheden biedt in onze visie daarom ook een absolute win-win situatie.

Met een eigentijdse heldere kijk op werk en gezondheid is Werk in je Voordeel een effectieve partner in de regio Twente voor werknemers, werkgevers en verwijzers. Met Werk in je Voordeel kunt u resultaat gebonden afspraken maken en dat loont!

H. Leefsmastraat 2
7556 JG Hengelo
T 074 - 242 67 42
info@werkinjevoordeel.nl
Copyright © Werk in je voordeel | Zoeken | Disclaimer | Sitemap