Welkom bij Onderzoek en Advies

Onderzoek en Advies is ons vertrekpunt voor al onze professionele begeleiding. Door het uitvoeren van een professionele gezondheidscheck of een medisch fysiek en mentaal belastbaarheidonderzoek weten wij waar we het over hebben en kunnen wij u een kwalitatief programma op maat aanbieden.
Fit in je Loopbaan is er voor de gezonde werknemer die graag wil leren hoe hij zijn energie weer op het gewenste niveau kan brengen. Voor Fit in je Loopbaan voeren wij een professionele gezondheidcheck uit.

Werken na Ziekte richt zich op werkhervatting en biedt hulp als er sprake is van ziekte en verzuim. Ons fysiek en mentaal belastbaarheidonderzoek kent een medische inhoud. Wij gaan vertrouwelijk om met al onze client informatie. Zo wordt medische informatie alleen gedeeld met de client en medische verwijzers. Wij hebben ervaring met huisartsen, arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen en vooral bedrijfsartsen in de rol van medische verwijzer.

Onze onderzoeken zijn state of the art, worden geschreven in heldere taal en geven richting aan begeleiding op maat.
 

H. Leefsmastraat 2
7556 JG Hengelo
T 074 - 242 67 42
info@werkinjevoordeel.nl
Copyright © Werk in je voordeel | Zoeken | Disclaimer | Sitemap